View this email with images »
You have been invited by Virtus Studio to the event:
Nosalowy Park Hotel & SPA - prezentacja pracowni Ideograf
Retencja wody - LAX architects

30 czerwca zapraszamy na ostatni już w tym sezonie webinar architektoniczny z cyklu Retencja Wody. Gościem specjalnym będą arch. Anna Grajper i arch. Sebastian Dobiesz z pracowni LAX Architects. W odpowiedzi na współczesne problemy retencji wody na terenach przyrodniczych w mieście, które pogarszają swoje właściwości magazynowania wody wskutek nieodwracalnych działań urbanistycznych i infrastrukturalnych, niezbędne stają się działania na poziomie projektowania architektonicznego przestrzeni publicznych oraz budynków. Podczas wykładu zostanie przedstawiona nowatorska metoda rekultywacji obszarów podmokłych na przykładzie projektu zagospodarowania terenu zielonego w Stalowej Woli, gdzie wprowadzono niewykorzystywaną dotychczas w tym celu technologię kondensacji pary wodnej odparowującej w procesie ewapotranspiracji i gromadzeniu jej na powrót w gruncie.

PROGRAM WYDARZENIA:

Cemex - Woda dla natury. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne.

Ruukki - Zerowy ślad węglowy w produktach ze stali – czy to możliwe?

Leca - Retencja i odwodnienia z wykorzystaniem Leca® keramzytu.

Zida - Retencja na dachach zielonych. Przegląd rozwiązań
technicznych firmy.

PARTNERZY WYDARZENIA:
UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

Patroni medialni:
To register, please click the link below or copy and paste it into your browser:
Register
If the button above doesn't work, please copy and paste the following link into your browser:
https://virtusstudio.clickmeeting.com/nosalowy-park-hot
el-spa-prezentacja-pracowni-ideograf/register
Date
Thursday, April 22, 2021, 11:00 AM Europe/Warsaw [GMT 2]
Convert to my time zone ▸
Useful tips:
Read before the eventTest your connection
How to join
Watch video
Virtus Studio
mrs Anna Grajper
Anna Grajper
mr Sebastian Dobiesz
Sebastian Dobiesz
For an excellent event experience, check your Internet and system configuration now.
For a flawless experience, we highly recommend using the latest version of Chrome, Safari, Firefox, Opera or Edge browser .
en
You’re receiving this email because of your interest in an online event prepared by its host. If you would like to unsubscribe from such emails, please click here.
(Email was sent to: w6w6d@adm.p.lodz.pl via ClickMeeting platform)