Diese E-Mail mit Bildern ansehen »
Sie wurden von Virtus Studio zum Event eingeladen.
Nosalowy Park Hotel & SPA - prezentacja pracowni Ideograf
Retencja wody - LAX architects

30 czerwca zapraszamy na ostatni już w tym sezonie webinar architektoniczny z cyklu Retencja Wody. Gościem specjalnym będą arch. Anna Grajper i arch. Sebastian Dobiesz z pracowni LAX Architects. W odpowiedzi na współczesne problemy retencji wody na terenach przyrodniczych w mieście, które pogarszają swoje właściwości magazynowania wody wskutek nieodwracalnych działań urbanistycznych i infrastrukturalnych, niezbędne stają się działania na poziomie projektowania architektonicznego przestrzeni publicznych oraz budynków. Podczas wykładu zostanie przedstawiona nowatorska metoda rekultywacji obszarów podmokłych na przykładzie projektu zagospodarowania terenu zielonego w Stalowej Woli, gdzie wprowadzono niewykorzystywaną dotychczas w tym celu technologię kondensacji pary wodnej odparowującej w procesie ewapotranspiracji i gromadzeniu jej na powrót w gruncie.

PROGRAM WYDARZENIA:

Cemex - Woda dla natury. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne.

Ruukki - Zerowy ślad węglowy w produktach ze stali – czy to możliwe?

Leca - Retencja i odwodnienia z wykorzystaniem Leca® keramzytu.

Zida - Retencja na dachach zielonych. Przegląd rozwiązań
technicznych firmy.

PARTNERZY WYDARZENIA:
UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

Patroni medialni:
Um sich zu registrieren, klicken Sie bitte auf den Link unten oder kopieren und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein:
Registrieren
Sollte die obige Schaltfläche nicht funktionieren, kopieren Sie bitte den folgenden Link und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein:
https://virtusstudio.clickmeeting.com/nosalowy-park-hot
el-spa-prezentacja-pracowni-ideograf/register
Datum
Donnerstag, 22. April 2021, 11:00 Europe/Warsaw [GMT 2]
In meine Zeitzone ändern ▸
Nützliche Tipps:
Vor dem Event lesenÜberprüfen Sie Ihre Verbindung
So nehmen Sie teil
Video ansehen
Virtus Studio
mrs Anna Grajper
Anna Grajper
mr Sebastian Dobiesz
Sebastian Dobiesz
Damit Sie ein ausgezeichnetes Event-Erlebnis ermöglichen können, prüfen Sie bitte jetzt Ihre Internet- und Systemkonfiguration.
Für eine reibungslose Veranstaltung empfehlen wir die Verwendung der neuesten Versionen von Chrome, Safari, Firefox, Opera oder Edge.
de
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie an einer Online-Veranstaltung interessiert sind, die von ihrem Veranstalter vorbereitet wird. Wenn Sie sich von solchen E-Mails abmelden möchten, klicken Sie bitte hier.
(E-Mail gesendet an: w6w6d@adm.p.lodz.pl E-Mail gesendet über die ClickMeeting-Plattform an)